Informacja o ochronie danych osobowych

Data ostatniej aktualizacji: 25 maja 2018

 

Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę. Jesteśmy dla Państwa dostępni zarówno osobiście jak i drogą komunikacji elektronicznej. Pragniemy przystępnie wyjaśnić, w jaki sposób i w jakim celu firma HAND-PROD Sp. z .o.o gromadzi, wykorzystuje i udostępnia Państwa dane osobowe, które Państwo nam przekazali lub które możemy pozyskać z innych dostępnych źródeł. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

 

 

1. Jakie dane osobowe gromadzimy i skąd je uzyskujemy ?

 

Jeżeli przekazali nam Państwo swoje dane na temat stanu zdrowia, np. w związku z otrzymaniem lub zakupem wyrobów medycznych lub innych produktów firmy HAND-PROD, możemy przetwarzać te dane w celach związanych z monitorowaniem prawidłowości działania tych produktów lub wyrobów medycznych lub w związku z ewentualnym wystąpieniem incydentów medycznych.

 

2. Jak uzyskujemy Państwa dane osobowe ?

 

Państwa dane osobowe pozyskujemy w trakcie działań marketingowych naszych reprezentantów, poprzez monitorowanie naszych narzędzi, odbieranie lub wysyłanie do nas wiadomości e-mail. Możemy także łączyć informacje na Państwa temat uzyskane przez nas z różnych źródeł.

 

3. Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe ?

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są do następujących celów:

 • Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, spełnienia obowiązków informacyjnych wobec Państwa,i regulacji branżowych;
 • Spełniania wymogów określonych przez organy regulacyjne, instytucje administracji publicznej, sądy i organy ścigania, a także wynikłych w trakcie procesu sądowego lub związanych z postępowaniem sądowym;
 • Dochodzenia roszczeń i podejmowania stosownych działań w prawnie uzasadnionych sytuacjach, kiedy czyjeś działania są niezgodne z prawem lub narażają na uszczerbek mienie lub interesy innych osób.
 • Analizy i usprawniania narzędzi marketingowych, dostarczania wiedzy i badanie prowadzące do maksymalizacji korzyści i bezpieczeństwa dla użytkowników naszych produktów. Spełniania próśb i żądań dotyczących zmian, dostępu lub usuwania Państwa danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

4. Na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe ?

 

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na konieczności ciągłego udoskonalania naszych produktów i usług, monitorowania ich jakości oraz dostarczania wiedzy na ich temat. Dzięki przetwarzaniu Państwa danych możemy prowadzić komunikację z Państwem, na bieżąco śledzić jakość naszych produktów  i usług oraz poziom Państwa satysfakcji

 

5. Udostępnianie Państwa danych osobowych.

 

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom:

 • Podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej HAND-PROD oraz podmiotom zewnętrznym takim jak nasi przedstawiciele i dostawcy, w tym podmiotom świadczącym na rzecz HAND-PROD usługi technologiczne    (np. hostingodawcy),
 • naszym profesjonalnym doradcom i audytorom;
 • organom administracji publicznej, organom ścigania (np. policja);
 • inny zaufanym podmiotom zewnętrznym związanych z działalnością handlową HAND-PROD, z którymi HAND-PROD zawarł w tym zakresie stosowne umowy.

 

6. Przekazywanie danych osobowych poza granice Państwa kraju pochodzenia.

 

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowych.

 

7. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe ?

 

Państwa dane osobowe z zasady przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne:

 • w celu zachowania zgodności z przepisami prawa;
 • w związku z postępowaniem prawnym lub dochodzeniem, w które jest zaangażowana firma HAND-PROD;
 • w celu udzielenia Państwu informacji bądź dostępu do kanałów cyfrowych (takich jak nasze witryny internetowe) lub do produktów czy usług HAND-PROD, o które Państwo prosili.

 

8. Czy Państwa dane osobowe są bezpieczne ?

 

Państwa dane osobowe są bezpieczne. Stosujemy różnego rodzaju środki bezpieczeństwa i technologie zabezpieczające, tak aby chronić Państwa dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem osób nieupoważnionych , wykorzystaniem, ujawnieniem, zmodyfikowaniem lub zniszczeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i prywatności.

W sytuacji, gdy udostępniamy Państwa dane osobowe dostawcom zewnętrznym, zawieramy z nimi pisemną umowę, która zobowiązuje tych dostawców do zachowania poufności Państwa danych oraz do wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę Państwa danych.

 

9. Prawa, które Państwu przysługują.

 

Mogą Państwo skorzystać z prawa do:

 • zrezygnowania z przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
 • zapytania HAND-PROD o przetwarzanie Państwa danych osobowych, a także poproszenia o przekazanie kopii tych danych;
 • żądania edycji lub usunięcia Państwa danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;
 • wycofania swojej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (w przypadku, gdy HAND-PROD przetwarza te dane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody);
 • żądania przeniesienia danych osobowych, które dostarczyli Państwo HAND-PROD innemu administratorowi, złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego, jeśli doszło do naruszenia Państwa praw do ochrony prywatności lub jeśli doznali Państwo szkody w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • jeśli chcieliby Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: ido@hand-prod.com.pl

 

10. Jak należy postąpić, jeśli nie chcą nam Państwo podać swoich danych osobowych ?

 

Jeśli zdecydują się Państwo nie przekazywać nam swoich danych osobowych, lub jeśli zechcą Państwo cofnąć udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie, będzie to dla nas decyzja wiążąca, jednak może to oznaczać, że nie będą Państwo mogli skorzystać z oferowanych przez nas usług i produktów.

Firma HAND-PROD może być zobowiązana do przechowywania Państwa danych w celu spełnienia wymagań wynikających z przepisów obowiązującego prawa, a także w celu ochrony i dochodzenia praw i interesów przysługujących nam na mocy przepisów prawa.

 

11. Administrator danych.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest HAND-PROD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Tetmajera 79, 31-352 Kraków

 

12. Inspektor ochrony danych.

 

Jeśli mają Państwo pytania lub wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ds. ochrony danych osobowych w HAND-PROD dostępnym pod adresem: ido@hand-prod.com.pl
ul.Tetmajera79
31-352 Kraków 

Współpracujemy z:

HAND-PROD Sp. z o.o.

ul. Tetmajera 79
31-352 Kraków
Tel.: +48 12 345 01 89
Infolinia.: 800 401 061
kontakt@hand-prod.com.pl

NIP: 5220101622
REGON: 008051155
KRS: 0000155651