Oświadczenie o ochronie prywatności

data ostatniej aktualizacji: 25 maja 2019 r.

 

Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę, aby się z nami skontaktować. Jesteśmy dla Państwa dostępni zarówno osobiście jak i drogą komunikacji elektronicznej. Pragniemy przystępnie wyjaśnić, w jaki sposób i w jakim celu firma HAND-PROD Diagnostyka Sp. z o.o. gromadzi, wykorzystuje i udostępnia Państwa dane osobowe, które Państwo nam przekazali, lub które możemy pozyskać z innych dostępnych źródeł. Dane osobowe zbierane przez HAND-PROD Diagnostyka Sp. z o.o. są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

 

1. Jakie dane osobowe gromadzimy i skąd je uzyskujemy ?

 

Jeżeli przekazali nam Państwo swoje dane na temat stanu zdrowia, np. w związku z otrzymaniem lub zakupem wyrobów medycznych lub innych produktów firmy HAND-PROD Diagnostyka, możemy przetwarzać te dane w celach związanych z monitorowaniem prawidłowości działania tych produktów lub wyrobów medycznych lub w związku z ewentualnym wystąpieniem incydentów medycznych.

 

2. Jak uzyskujemy Państwa dane osobowe ?

 

Gromadzimy Państwa dane osobowe w trakcie działań marketingowych naszych reprezentantów, poprzez monitorowanie prawidłowości działania produktów, odbieranie lub wysyłanie do nas wiadomości e-mail. Możemy także łączyć informacje na Państwa temat uzyskane przez nas z różnych źródeł.

 

3. Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe ?

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystane do następujących celów:

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji branżowych, spełnianie obowiązków informacyjnych;
 • spełnianie wymogów określonych przez organy regulacyjne, instytucje administracji publicznej, sądy i organy ścigania, a także wynikłych w trakcie procesu sądowego lub związanych  
  z postępowaniem  sądowym;
 • dochodzenie roszczeń i podejmowanie stosownych działań w prawnie uzasadnionych sytuacjach kiedy czyjeś działania są niezgodne z prawem lub narażają na uszczerbek mienie lub interesy innych osób;
 • analiza i usprawnianie narzędzi marketingowych, dostarczanie wiedzy i badania prowadzące do maksymalizacji korzyści i bezpieczeństwa dla użytkowników naszych produktów;
 • spełnianie próśb i żądań dotyczących zmian, dostępu lub usuwania Państwa danych zgodniez obowiązującymi przepisami prawa.

 

4. Na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe ?

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na konieczności ciągłego udoskonalania naszych produktów i usług, monitorowania ich jakości oraz dostarczania wiedzy na ich temat. Dzięki przetwarzaniu Państwa danych możemy prowadzić komunikację z Państwem, na bieżąco śledzić jakość naszych produktów i usług oraz poziom Państwa satysfakcji.

 

5. Udostępnianie Państwa danych osobowych.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • naszym spółkom zależnym oraz podmiotom zewnętrznym takim jak nasi przedstawiciele
  i dostawcy, w tym podmioty świadczące na rzecz HAND-PROD Diagnostyka Sp. z o.o. usługi technologiczne (np. hostingodawcy);
 • profesjonalnym doradcom i audytorom;
 • organom administracji publicznej, organom ścigania (np. policja);
 • innym zaufanym podmiotom zewnętrznym związanym z działalnością handlową HAND-PROD Diagnostyka Sp. z o.o., z którymi zawarliśmy w tym zakresie stosowne umowy.

 

6. Przekazywanie danych osobowych poza granice Państwa kraju pochodzenia.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowych.

 

7. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe ?

Z zasady przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne (a) w celu zachowania zgodności z przepisami prawa; (b) w związku z postępowaniem prawnym lub dochodzeniem, w które jest zaangażowana firma HAND-PROD Diagnostyka Sp. z o.o.; lub (c) w celu udzielenia Państwu informacji bądź dostępu do kanałów cyfrowych (takich jak nasze witryny internetowe) lub do produktów czy usług, o które Państwo prosili.

 

8. Czy Państwa dane osobowe są bezpieczne ?

Stosujemy różnego rodzaju środki bezpieczeństwa i technologie zabezpieczające, aby pomóc
w ochronie Państwa danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zmodyfikowaniem lub zniszczeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i prywatności. W sytuacji, gdy udostępniamy Państwa dane osobowe dostawcom zewnętrznym, możemy zawrzeć z nimi pisemną umowę, która zobowiązuje tych dostawców do zachowania poufności Państwa danych oraz do wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zapewnić ich ochronę.

 

9. Prawa, które Państwu przysługują względem przetwarzania danych osobowych.

Mogą Państwo skorzystać z następujących praw dotyczących swoich danych osobowych:

 • rezygnacja z przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego;
 • zapytanie o przetwarzanie lub otrzymanie kopii przetwarzanych danych;
 • zażądanie edycji lub usunięcia;
 • zażądanie ograniczenia przetwarzania;
 • wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wycofanie zgody na przetwarzanie (w przypadku, gdy HAND-PROD Diagnostyka przetwarza te dane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody);
 • zażądanie przeniesienia danych osobowych do innego administratora;
 • złożenie skargi do organu nadzorczego, jeśli doszło do naruszenia Państwa praw do ochrony prywatności lub jeśli doznali Państwo szkody w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: idohpd@hand-prod.com.pl

 

10. Jak należy postąpić, jeśli nie chcą nam Państwo podać swoich danych osobowych ?

Jeśli zdecydują się Państwo nie przekazywać nam danych osobowych, lub jeśli zechcą Państwo cofnąć udzieloną wcześniej zgodę na ich przetwarzanie, będzie to dla nas decyzja wiążąca, jednak może to oznaczać, że nie będą Państwo mogli skorzystać z oferowanych przez nas usług i produktów.

Firma HAND-PROD Diagnostyka może być zobowiązana do przechowywania Państwa danych w celu spełnienia wymagań wynikających z przepisów obowiązującego prawa, a także w celu ochrony
i dochodzenia przysługujących nam z mocy prawa interesów.

11. Administrator danych.

HAND-PROD Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Tetmajera 79, 31-352 Kraków pełni funkcję administratora Państwa danych osobowych.

 

12. Inspektor ochrony danych.

Jeśli mają Państwo pytania lub wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ds. ochrony danych osobowych w HAND-PROD Diagnostyka dostępnym pod adresem: idohpd@hand-prod.com.pl.